Владимир Баллаев

Азау рассугъд 2 (сл. В. Кудзалов, муз. нар.)


Азау рассугъд (сл. Владимир Кудзагов, муз. нар.)


Бабайы хъабулта (с Медоевой, сл.Ахсара Чеджемова, муз. нар. )


Гораты фембалдтан чызгыл


Гыцци


Зыхъуаты афсымарты зараг


Колхозон хуымты


Куыд зынаргъ да ныййараг (сл. Г. Цагараев, муз. И. Мистулова )


Лирическая - (народная).wav


Ма дзабах Дзыцца(сл. Гиго Цагараева, муз. Бэла Хутяева)


Ма фаллад цастытам ма кас - (сл. Г.Цагараев, муз. Б.Газданов)


Ма фыд (сл. Гиго Цагараев, муз. Нина Хатагова )


Ма фыд (сл. Гиго Цагараев, муз. Нина Хатагова)


Мады зараг (сл. Гиго Цагараев, муз. Ирина Мистулова )


Мады хъабыс


Мат (сл. Музафер Дзасохов, муз. нар.)


Муссайы хъарджыта - (сл. и муз. Темиркан Дзахов ).wav


Мыййаг ма лаппута


На арфата (сл. Г.Цагараев, муз. З. Калманова)


На арфата - (сл. Г.Цагараев, муз. З.Калманова ).wav


Нанайы буц чызгай


Ноггуырды зараг (сл. Борис Муртазов, муз. нар.)


Ныхас къамима (сл. Алла Хурумова, муз. Булат Газданов )


Песня о братьях Жукаевых (в сопр. муж. хора Гизельского ДК)


Песня о матери - хъама (сл. Мухарбека Кочисова, муз. нар.)


Писмо ма мадма (сл. Мухарбек Кочисов, муз. Ирина Мистулова)


Писмо ма мадма - (сл. М.Кочисов, муз. И.Мистулова ).wav


Помню ещё - (сл. М.Кочисов, муз. нар.).wav


Рагай кай мысыдтан (исп. В.Баллаев, Лактемир Дзтиев, Алихан Тедеев, Кабек Суанов, сл. Борис Муртазов, муз. нар.)


Рагай кай мысыдтан


Сатирикон куплетта


Скъолазау бригадтта


Сыуйнаг дохтыр - (сл. Г.Кайтуков, муз. нар.).wav


Фаззата - (сл. А.Царукаев, муз. нар.).wav


Хъуыбады (сл. Коста Хетагурова, муз. нар.)


Цъайдон (сл. Ахсара Чеджемова, муз. Владимир Цобпоев)


Чызгайма